Bảo trì hệ thống lạnh chuỗi 200 nhà hàng của công ty Golden Gate

Bảo trì điều hòa nhà hàng Gogi House Big C[/caption] Bảo dưỡng hệ thống điều hòa tại nhà hàng Kichi Kichi Láng Hạ [caption id="attachment_1458" align="aligncenter" width="579"] lắp điều hòa kichi[/caption] Thay thế nền kho lạnh tại chuỗi nhà hàng. ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *